Még a szü­lész­or­vos is sok­kot ka­pott, ami­kor meg­látta ezt az új­szü­löt­tet!!!!

Pillana­tok alatt el­il­lant a kis jö­ve­vény mi­atti bol­dog­sága a há­zas­pár­nak, ami­kor elő­ször pil­lan­tot­ták meg gyer­me­kü­ket a szü­lés után. Még az or­vo­sok is meg­döb­ben­tek, annyira ronda volt a kis­baba…

620x0

Facebook